Nuvarande Projekt

Här hittar du en del bilder och information kring nya och gamla projekt. Alla utförda av Brandbergs Rör AB.

Några av projekten som visas här.

  • Reparation av vattenskada, Skintebo
  • Markvärmeförläggning i Särö
  • Badrum i Tångudden
  • Bergvärmeinstallation,
    IVT 28kw, SäröHär nedan hittar du även ett filmklipp från ett badrum i Tångudden, av Brandbergs Rör AB.